Uguns un nakts

Lieliska un grūti pārspējama performance no Sabine, kas tika pasniegta kā daļa no ugunīgākās kāzu dāvanas, kas līdz šim pieredzēta.


A great and hard-to-beat performance from Sabine, that was presented as part of the most fire-filled wedding gift experienced so far.