Niedres un prieks

Niedres pāri galvām un prieks pāri malām.