Burbišķu tulpes

Šogad maijs nāk ar siltumu jau no pirmajām dienām un esot saulei zenītā, pavisam kaimiņos – Burbišķu muižas parkā, Lietuvā, zied tulpes.