Smilgas un ezerspogulis

Smilgas gaida vasaru un ezers tikmēr spoguļojas. 2017.05.

Leave a Reply